Vragen? Contacteer ons! 
+32 055.31.12.06

Privacy policy

Privacyverklaring waarom ?

BEL-MEAT NV hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens,die wij uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de privacywet en andere toepasselijke wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze verklaring betekend een verwijzig naar de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar verordening van 27/04/2016 ter bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze website verleent u uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door bel-meat nv

Verwerking van de persoonsgegevens

BEL-MEAT NV    0453.483.908      CONTACT@DECATTELLE.BE

PAUWEL VANDERSCHELDENSTRAAT 38a

9700  OUDENAARDE

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel

Wij verbinden ons er toe enkel de identificatiegegevens te verwerken die dienend en noodzakelijk zijn waarvoor zij verzameld zijn.

*voor gepersonaliseerde mailings en uitsturen van facturen.

Bij een bezoek aan onze site worden gegevens verzameld voor statistische doeleinden met name: IP adres,plaats,dag en uur van consultatie en paginabezoek. Bij het bezoeken van onze site verklaard u zich akkoord met de inzameling van deze gegevens. Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend intern binnen bel-meat verwerkt en worden onder geen omstandigheden verdeeld,verkocht of aan derden ter beschikking gesteld.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden om de site beter af te stemmen bij terugkerende bezoekers.

Rechten

De persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de periode dat deze dienend en noodzakelijk zijn. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens door ons te laten wissen wanneer:blijkt dat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze verzameld werden;deze dienen gewist te worden overeenkomstig een wettelijke verplichting;de verkregen gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Deze gegevens zullen gewist worden uiterlijk 1 maand na ontvangst van de aanvraag via contact@decattelle.be